Lidt mere om mølleejerne

Ved møllelaugets generelralforsamling den 17. april 2001 holdt Ib og Britt Walbum fra Rudbjerg Lokalhistoriske Arkiv et foredrag om ejerne af Kappel Stubmølle gennem tiderne.

Hvornår Kappel mølle er bygget, kan vi på nuværende tidspunkt ikke fortælle noget om. Derimod har vi fået klarlagt en del af familierne fra først i 1830-erne. Til brug for undersøgelserne har vi brugt skøde- og pantebrevsprotokoller for Lollands Sønder Herred, Maribo amt, realregister for samme og kirkebøger samt folketællinger. Det er alt sammen materiale vi har her på arkivet, men vi ved, at der på Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm ligger ældre dokumenter, så vi kan komme yderligere tilbage i Kappel mølles historie, når der engang bliver lejlighed til at komme derind og studere arkivalierne.

Henrik Christian Hertz

Den første ejer vi kender til hed Henrik Christian Hertz og han må have erhvervet møllen og den tilhørende gård imellem den 18. februar 1834 til den 5. juli 1836, fordi han står ikke opført i folketællingen 1834, men står opført i kirkebogen for Kappel sogn den 5. juli 1836, da han har et barn til dåben.

Henrik Christian Hertz blev født i Nakskov den 13. august 1802. Hans far var murermester Carl Peter Hertz, som var født ca. 1752 i Ø. Lünenburg i Holsteen.

Han var gift 2 gange. Første gang med Mette Kirstine Hansen, med hende fik han 3 børn, nemlig Hans Christoffer Hertz 1795, Ane Kirstine Hertz 1796 og Peter Christian Hertz 1798. Efter hendes død giftede han sig med Ane Malene (efternavn ukendt), og med hende fik han Henrik Christian Hertz den 13. august 1802.

Han lærte som møller og arbejdede ved forskellige møller på Lolland. Den 17. oktober 1834 blev han gift i Landet kirke med Micheline Thorine Bagge, som var født den 2. august 1799 i Skovlænge – hun var præstedatter. Sammen får de 2 børn nemlig, Henrich Cornelius Hertz født den 15. juli 1836  i Kappel og Martha Micheline Hertz født den 6. september 1838 i Kappel.

Hendrich Christian Hertz må have ladet møllen istandsætte i 1844, fordi hans og konens initialer er indskrevet i stenbjælken på toppen af møllens stub, og i møllens krydsfod sammen med årstallet 1844.

I 1866 sælger han gård og mølle til sin søn Henrik Cornelius Hertz for 8.000 Rdl.

Henrik Cornelius Hertz

Henrik Cornelius Hertz var den 28. september 1866, efter at være hjemsendt (Krigen 1864), blevet gift med Bodil Kirstine Andersdatter Nøhr, født den 26. august 1844 i Keldby på Møn. Sammen får de 11 børn: Louise Caroline 1867, Anders Henrik 1869, Nicoline Susanne 1871, Jens Christian Cornelius 1873, Hans Peter Carl 1874, Hans Jørgen Nikolin Bodin1876, Hans Jørgen 1878, Thorvald Emil 1879, Henrik 1882, Johannes 1884 og Viggo 1886.

Alle børn er kortlagt, men vi vil gerne fremhæve 3 af dem. Den ene er Louise Caroline Hertz som bliver gift med forvalter Lars Hansen fra Kalundborg. Vi er i besiddelse af et brev, hvori han anmoder mølleren om hans datters hånd.

Nicoline Susanne Hertz bliver husholdningselev på Holmegård i Branderslev, men omkommer, sammen med en anden elev, ved en kulilteforgiftning den 20. december 1888.

Hans Jørgen Nikolin Bodin Hertz blev dræbt af en møllevinge, knapt 2 år gammel, den 13. juni 1878.

Bodil Kirstine havde en broder der hed Mads Andersen Nøhr, og han var fæstet som karl hos familien Hertz fra 1867-68, han beskriver familien i Kappel i sine erindringer.

Henrik Cornelius Hertz ville nu have andre udfordringer, derfor sætter han møllen til salg, og  den 30. august 1886 skriver han et brev til sin svoger Peter Jørgensen i Ønslev, i håb om at denne kunne hjælpe ham med at finde en køber til møllen.

Rasmus Clausen

Den 20. januar 1887 har Henrik Cornelius Hertz solgt gården og møllen til Rasmus Clausen for 4.800 kr.

Han var født den 18. september 1841 på Sjunkeby stubmølle, som hans far, møller og gårdejer Claus Mikkelsen ejede.

Efter han var blevet uddannet som møller, arbejdede han ved forskellige møller på Lolland og Falster, og på et tidspunkt i 1870-erne ejede han Svanekær stubmølle. Han blev i 1871 gift med Nielsine Martine Hansen, som var født den 28. september 1848 i Horslunde. Sammen fik de en del børn, og vi har til dato fundet 4 – 3 piger og 1 dreng. Drengen  kom til at hedde Christian Theodor Clausen.

Sjunkeby stubmølle lå på Hans Møllersvej 1, hvor møllehuset ligger i dag. Resterne af den blev nedbrudt omkring 1910 af slagter Jensen, Sjunkeby (far til Olaf Jensen). Der er senere, på stedet, fundet rester af en stor brønd. Møllestenen eksisterer endnu, og befinder sig på Helge Christensens gård på Hans Møllersvej.

Christian Theodor Clausen

Den 23. december 1920 sælger Rasmus Clausen til sin søn Christian Theodor Clausen for restgælden på 1.925 kr. En af betingelserne for salget er, at han tager sine forældre i aftægt.

N. P. Nielsen

Den 1. januar 1921 sælger sønnen gården og møllen til gårdejer N.P. Nielsen 25.000 kr., som nu må tage de gamle på aftægt.

Caroline F. Larsen

N.P. Nielsen sælger i 1934, til enke Caroline F. Larsen.

Selvejende institution

Allerede i 1936 sælger hun igen til sparekassedirektør A.R. Paulsen og konsul Wiingaard, som danner den selvejende institution ”Kappel Stubmølle og Helligtrefoldighedskilde” og i 1983 overdrages møllen til landsforeningen ”Danske Møllers Venner”, som er dem der ejer møllen i dag.

Retur