KAPPEL STUBMØLLE (12): Detalje af saddel

Detalje af saddel

« Oversigt  

« Start
Detalje af det nederste leje med saddel og saddelbjælker. Det nederste sæt skråstivere støtter stubben, mens det øverste sæt støtter sadlen og dermed indirekte også stubben. Saddelbjælkerne er smurt med oksetælle iblandet grafitpulver.

Næste  »
Næste»