KAPPEL STUBMØLLE (13): Stubbens top på broloftet

Stubbens top på broloftet

« Oversigt  

« Start
Dette foto viser stubbens top på broloftet (nederste loft), som er ca. 11 kvadratmeter (4,3 x 3,5). Oven på stubben ligger stenbjælken, som er en meget kraftig egebjælke, der bærer hele møllehuset. Når møllen drejes, drejer stenbjælken rundt på toppen af stubben. Stubben ender i en tap, som man ikke kan se.
   I toppen er stubben otte-kantet og måler ca. 64 cm i diameter/tværsnit. I den nederste del er stubben firkantet og måler ca. 67 x 60 cm. Den samlede højde er ca. 435 cm.
   Foran stubben ses meltuden, som er en hul trækasse. Her kommer det færdigformalede mel fra kværnen og falder ned i en melsæk, der lige anes. Til venstre ses en stang, der fungerer som en vægtstang og bruges til at regulere afstanden mellem de to kværnsten. Ved hjælp af stangen kan man løfte eller sænke løberen, og det bestemmer, om melet bliver finmalet eller grovmalet. Tovet omkring stangen, kan fastholde stangen og løberen i den ønskede position.


Næste»