KAPPEL STUBMØLLE (07): Stråtaget

Stråtaget på Kappel Stubmølle

« Oversigt
 

« Start
Detalje af stråtaget, bræddebeklædning og vinger. Stråtaget blev nylagt ved restaureringen i 2004. Rygningen blev fornyet i 2008. På nuværende tidspunkt er der halmrygning, mens der i det meste af 1900-tallet har været spidsrygning (syet rygning). Men i 1700-tallet, da møllen blev bygget, brugte man ikke spidsrygning.

Næste»