KAPPEL STUBMØLLE: En tidsrejse, billede nr. 5

Udateret foto af Kappel mølle og møllegård, formentlig fra ca. 1920. Møllen er i færd med at køre. Vingerne er tydeligt sammensatte. Der er to vinduer på møllens øverste loft ud mod vingerne. Billedet er taget fra sydøst - fra den gamle "Kildemark", som nu er sportsplads. Møllen er placeret umiddelbart syd for møllerens hus med tilhørende avlsbygninger. Bag ved møllen ses præstegårdshaven. På billede nr. 1 fra 1917 var der tæt på møllen en lille hytte med stråtag; det er her erstattet af et tag med tagplader. Møllen er omgivet af et lavt hegn. 

« Forrige | Start | Næste »