KAPPEL STUBMØLLE (25): Forløberens stokkedrev

Forløberens stokkedrev

« Oversigt  

« Start
Detailbillede fra kværnloftet. Oprindelig (i 1700-tallet) var der kun én kværn i stubmøllen, men i 1844 blev den moderniseret, og der blev indsat en forløber, der kunne føre kraft ned til broloftet. Derfor er hathjulet i Kappel Stubmølle dobbelt, og der er kamme til begge sider. Her ses kammene til vindsiden. De griber ind i stokkedrevet på den lodrette forløber. Forløberen er gearet op og roterer hurtigere end den vandrette hovedaksel, ca. 80-90 omdrejninger i minuttet. Forløberen skal især drive grubbekværnen på broloftet, og grubbekværnen har brug for at rotere hurtigere end den almindelige kværn. På broloftet sker der yderligere en opgearing, sådan at grubbestenen kommer til at rotere 300-400 omdrejninger i minuttet.

Næste  » 
Næste»