KAPPEL STUBMØLLE (23): Hathjulet

Hathjulet

« Oversigt  

« Start
Detalje fra kværnloftet, hvor man man kan se hathjulet, som er et stort gearhjul oppe i toppen af møllen. Hathjulet er ca. 230 cm i diameter. Hathjulet er en del af et vinkelgear, der forandrer mølleakslens lodrette rotation til kværnakslens vandrette rotation. Samtidigt bliver rotationshastigheden forøget fra mølleakslens ca. 20 omdrejninger i minuttet til løberens ca. 80-90 omdrejninger i minuttet. På hathjulet er der 57 tænder, som på en mølle kaldes kamme. På det lille tandhjul griber kammene ind i mellemrummene mellem stokkene. I Kappel Stubmølle er der 13 stokke i stokhjulet. Det giver en udveksling på 4,4. Det er med velberådet hu, at antallet af stokke er primtal og ikke går op i antallet af kamme. Dermed sikrer man sig, at sliddet på kamme og stokke fordeles bedst muligt.
   I toppen af billedet ses hovedakslen, som skråner lidt bagover. Hathjulet er kilet fast på akslen. Det giver nogle reguleringsmuligheder, men også noget der hele tiden skal holdes øje med. Den vandrette bjælke midt i billedet indeholder toplejet for den aksel, der trækker løberen
   Uden om hathjulet ses noget lyst træ. Det er bremsebakkerne, der kan klemme på hathjulets yderside og dermed stoppe hathjul, mølleaksel, vinger og kværn. Bremsebakkerne er lavet af poppel, som har nogle gode egenskaber til det formål.


Næste  »
Næste»