Foto af Kappel Stubmølle

Kappel Stubmølle er en fredet mølle fra ca. 1730.
Stubmøllerne er den ældste type vindmølle, hvoraf kun få er bevaret.
Møllen i Kappel har stået på samme plads i næsten 300 år
– og den er restaureret, sådan at den kan male mel.
Adresse: Kappelvej 4, Kappel, 4900 Nakskov
Mail: post@kappelstubml.dk Telefon: 60 56 57 28