Åben mølle
Møllen er åben i skolernes sommerferie hver tirsdag kl. 14 - 17. Der er normalt to guider til stede, som kan demonstrere, hvordan møllen fungerer. Og der vil blive kørt med møllen, hvis der er vejr og mandskab til det.  Der er gratis entré, men gaver til møllens vedligeholdelse modtages gerne.  

Besøg
I tilknytning til møllemagasinet er der en overdækket spiseplads, hvor det er muligt at sidde ved et par borde i nogenlunde læ for regn og sol hele året. I sommersæsonen er der på møllepladsen under åben himmel opstillet nogle bordsæt, hvor man kan sidde og nyde en kop kaffe eller lignende og besigtige møllen udefra. Møllens adresse er: Kappelvej 4, 4900 Nakskov. Der er parkeringsplads for personbiler ved møllen og for busser på parkeringspladsen ved den tidligere Kappel Skole meget tæt ved møllen. 

Uden for åbningstiden er møllen er normalt låst, men der er mulighed for at låne en nøgle eller træffe en særskilt aftale om forevisning for mindre grupper ved  henvendelse til Holger Villadsen (tlf. 60 56 57 28 / mail: post@kappelstubml.dk) eller en anden i møllelaugets bestyrelse. 

Generalforsamling
Der holdes en årlig generalforsamling for møllelaugets medlemmer i begyndelsen af året. Der indledes med et foredrag eller lignende med berøring til møllelaugets virksomhed.

Dansk mølledag
Den tredje søndag i juni hvert år er der Dansk Mølledag, hvor der er åbent på mange af de gamle møller. Flere oplysninger om Dansk Mølledag kan findes på Dansk Møllerforeningshjemmeside: www.danskmoellerforening.dk

Kappel Stubmøllelaug deltager i den årlige Dansk Mølledag, og møllen vil være åben kl. 10 - 16. Der er fri adgang.  

Nakskov Fjorddage
Et andet næsten fast punkt i møllelaugets aktiviteter er medvirken ved Nakskov Fjorddage, som normalt holdes den første weekend i september. Møllen er åben søndag eftermiddag, og hvis vejret tillader det, vil der blive kørt med møllen. Der er salg af kaffe og kage. 

Der findes en særskilt hjemmeside om Nakskov Fjord, hvor der orienteres om Nakskov Fjord og fjordagene. Hjemmesidens adresse er: www.nakskovfjord.dk. Direkte link til fjorddagene er her.

I 2002 var fjorddagens tema fjordens padder. Ved siden af Kappel Stubmølle er den tidligere branddam blevet omdannet til en frødam. Hvis man vil læse nærmere om padderne er der på fjorddagens hjemmeside et fint lille afsnit om padderne.

Andre gamle møller i Lolland Kommune

 • I et uformelt samarbejde mellem møllelaug på Lolland-Falster er der oprettet en fælles internetside med informationer om de gamle møller på Lolland-Falster: www.moellerpaalf.dk.
 • De gamle møller på Lolland-Falster udgiver desuden en lille folder med korte informationer  om møllerne. Folderen kan læses eller printes her: GMLF.pdf.
 • I Vindeby på Nordlolland ligger der en hollandsk mølle, der er opført i 1824. Møllens adresse er: Marrebæksvej 22, Vindeby, 4913 Horslunde. Møllen har egen hjemmeside: www.vindebymolle.dk.
 • På Frilandsmuseet i Maribo står der en gammel stubmølle, der stammer fra Vesterby på Fejø. Frilandsmuseet er en del af Lolland-Falsters Stiftsmuseum, der har egen hjemmeside. Direkte link her.
 • I Østofte (Nørreballe) vest for Maribo er der en anden gammel stubmølle, der minder en del om Kappel Stubmølle, men alligevel i det ydre fremtræder meget anderledes. Adressen er: Østofte Møllevej 262, 4951 Nørreballe. Møllen har ikke egen hjemmeside, men der kan findes supplerende informationer på den fælles hjemmeside for møllelaugene på Lolland-Falster.
 • På Fejø er der en hollandsk vindmølle, som oprindelig blev opført i Briget på Fejø. I 1905 blev den flyttet til en mere central placering midt på øen. Adressen er Herredsvej 278A, 4944 Fejø. Efter en restaurering, der har strukket sig over flere år, er møllen nu færdigrestaureret. I sommerperioden er møllen åben alle eftermiddage, undtagen mandag. Møllelauget har egen hjemmeside: www.fejoemoelle.dk.

Andre gamle møller i Guldborgsund Kommune

 • Ejegod Mølle er en hollandsk mølle fra 1816. Møllen er på nuværende tidspunkt omgivet af bymæssig bebyggelse og ligger i den nordlige del af Nykøbing Falster. Adressen er Ejegodvej 4, 4800 Nykøbing F. Der er indrettet legetøjsmuseum i den gamle møllerbolig. Møllen har egen hjemmeside: www.ejegodmoelle.dk
 • Eskilstrup Mølle blev opført i 1882 og var i brug indtil 1960. Det er en hollandsk mølle, som er i færd med at blive renoveret. Senest har den fået hat og vinger. Adressen er Eskilstrup Vestergade 11, 4863 Eskilstrup. 
 • Gedesby Mølle er den yngste af de hollandske møller på Lolland-Falster. Den er opført i 1911 og var i brug som vindmølle indtil 1947. Adressen er Kobbelsøvej 1, Gedesby, 4874 Gedser. I sommersæsonen har møllen åbent dagligt. Møllen har egen hjemmeside: www.gedesbymoelle.dk
 • Kettinge Mølle er en gallerihollænder, der er opført i 1891 til erstatning for en forfalden stubmølle. Møllen er blevet restaureret, sådan at den kan male mel. Adressen er Grønnegade 1B, 4892 Kettinge. Møllens hjemmeside er: www.kettingemoelle.dk
 • Majbølle Mølle står nu meget tæt på motorvejen ved Guldborgsund-tunnelen. Det er en hollandsk mølle fra 1896, som var i funktion indtil 1944-46. Møllen er restaureret og  funktionsdygtig. Adressen er Majbølle Byvej 82, Majbølle, 4892 Guldborg. Hjemmesideadressen er: www.majboellemoelle.dk
 • Stouby Mølle er den yngste og største af stubmøllerne på Lolland-Falster - og måske også i hele Danmark. Den blev nyopført i 1790, efter at den gamle mølle var brændt. Møllen ligger i udkanten af Væggerløse på adressen Stovbyvej 19, Stouby, 4873 Væggerløse. Den har åben onsdag, torsdag og fredag i sommerperioden. Hjemmesideadressen er: www.stoubymoelle.dk
 • Torkilstrup Mølle er en gammel stubmølle, der har ligget syd for Torkilstrup Kirke siden ca. 1650. Den blev ombygget eller nybygget i 1743. Adressen er Torkilstrupvej 10A, 4863 Eskilstrup. Den er kun åben efter aftale.   

Andre museer i Lolland Kommune

 • Hovedmuseet i området er Stiftsmuseet Maribo, som er en del af Museum Lolland-Falster. Besøgsadressen er: Banegårdspladsen 11, 4930 Maribo (tlf. 54 84 44 00). En underafdeling af museet er Frilandsmuseet i Maribo, Meinckesvej 5, 4930 Maribo. På Frilandsmuseet findes et stubmølle, der måske er landets ældste. Nærmere oplysninger om åbningstider og kontaktmuligheder findes på museets hjemmeside: www.museumlollandfalster.dk
 • Et større specialmuseum er Reventlow-Museet Pederstrup, som er indrettet i den herregård, som statsminister C.D.F. Reventlow lod bygge. Herregården er indrettet med møbler fra samtiden og en fornem portrætsamling. Besøgsadressen er: Pederstrupvej 124, 4913 Horslunde (tlf. 54 84 44 00). Museet er en del af Museum Lolland-Falster, og på museets hjemmeside findes nærmere oplysninger om åbningstider m.m.: www.museumslollandfalster.dk.    
 • I Nakskov er der forskellige mindre museer og arbejdende værksteder, herunder Nakskov Skibs- og Søfartsmuseum, der er indrettet i den gamle havnebygning. Beøsgsadressen er: Havnebygningen, Havnegade 2, 4900 Nakskov (tlf. 54 95 39 09). Skibsmuseet har egen hjemmeside: www.skibsmuseum-nakskov.dk
 • Et andet specialmuseum i Nakskov er Danmarks Sukkermuseum, der ligger lige nord for Nakskov Sukkerfabrik. Besøgsadressen er: Løjtoftevej 22, 4900 Nakskov (tlf. 54 92 36 44). Sukkermuseet har egen hjemmeside: www.sukkermuseet.dk
 • Derudover er der andre mindre museer i Nakskov, bl.a. Det Gamle Trykkeri, Skottes Smedie, Sprøjtehuset i Nakskov. 
 • I Maribo og omegn kan bl.a. anføres: Veteranbanen i Maribo, Minibyen i Maribo, Polakkasernen i Tågerup, Det Historisk Arbejdende Værksted i Holeby. 

Andre besøgssteder i Kappel

 • 200 meter vest for Kappel Stubmølle ligger Kappel Kirke. Kirken er normalt kun åben, når graveren er på kirkegården, men nøgle kan lånes hos sognepræsten (tlf. 54 94 80 19) eller graveren. Kirken har egen hjemmeside sammen med de andre kirker i pastoratet. Internetadressen er: www.vestenskov.dk. På kirkegårdens parkeringsplads er der et toilet, som også kan bruges af besøgende til stubmøllen.
 • Ca. 1500 m vest for stubmøllen ligger en stor botanisk have: Peter Hansen's Have. Besøgsadressen er: Vesternæsvej 56. Kappel, 4900 Nakskov (tlf. 54 94 85 83). Der er adgang mod entre. Haven har egen hjemmeside på internetadressen: www.peterhansens-have.dk
 • Til sognet hører også Albuen, der er en lang tange, der afgrænser Nakskov Fjord. Man kan sejle derud med postbåden fra Nakskov havn, eller man kan gå derud (5 km) fra tangens begyndelse. Nærmere informationer findes på www.nakskovfjord.dk.
Andre relevante links
 • Munkevejen er en tematiseret cykelrute fra Brehmen i Nordtyskland til Roskilde i Danmark. På vejen er der et loop på Lolland, og her går vejen blandt andet forbi Kappel Stubmmølle. Se næmere på Munkevejens hjemmeside: www.munkevejen.dk.  
 • Naturlandet er et projekt med fokus på nogle af Lolland-Falsters mange naturoplevelser inden for især cykling, vandring, kajak og ridning. De har en app og en hjemmeside: www.naturlandet.dk.